پنجشنبه ١٣٩٥/١٢/٥    EN
اخبار آرشيو    
 مدیر سیستم
 
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/11/11

 مدیر سیستم
  اغاز سال جدید با نامه تقدیر و تشکر بیمار
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/01/17

 مدیر سیستم
  تبریک سال نو به کادر بیمارستان
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/01/01

 مدیر سیستم
  جلسه آموزش توانمندی کارکنان
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/01/01

 مدیر سیستم
  آخرین جلسه سال مسولان (بررسی پرداخت مبتنی برعملکرد)
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/01/01

 مدیر سیستم
  ادامه بهسازی فضای سبز
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/01/01

 مدیر سیستم
  مسابقات تنیس روی میز بین بانوان دانشکده ، بیمارستان و مرکز بهداشت
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1395/01/01

نفرات برتر مسابقات تنیس روی میز بانوان 1. مهری زیدآبادی از بیمارستان امام رضا 2. صدیقه تابشیان مرکز بهداشت 3. مرضیه علی پور از بیمارستان امام رضا

 مدیر سیستم
  تشکیل اولین کمیته اقتصاد
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/12/18

 مدیر سیستم
  حضور بازرسان وزارت بهداشت در بیمارستان
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/12/10

 مدیر سیستم
  صندوق رای در بیمارستان
اضافه شده توسط :   مدیر سیستم   در تاریخ : 1394/12/10

1 2 3