دوشنبه ١٣٩٧/٣/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  برگزاری ستاد بحران
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/08/21
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

بیمارستان امام رضا (ع) سیرجان آمادگی خود را جهت پشتیبانی از مانور زلزله جیرفت اعلام و در اسرع وقت و جلسه 

HICS  با حضور اعضا تشکیل شده است.