دوشنبه ١٣٩٧/٣/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  جلسه کمیته اجرایی بیمارستان
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/11/04
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

 

در این جلسه که در تاریخ 94/11/04 و در اتاق ریاست بیمارستان برگزار شد تصمیماتی در مورد امور ساختمانی و تجهیزات گرفته شد

در امور ساختمانی مقرر گردید ادامه بهسازی بخش جراحی و سقف و راهرو ان توسط اقای مهندس نبی زاده پیگیری شود و همچنین ایستگاه پرستاری بخشهای جراحی و داخلی بهسازی شود  

در امور تجهیزات و پس از اینکه اقای مهندس صادقی تجهیزات مورد نیاز بخشها را اعلام نمودند قرار شد حسابداری  مسایل مالی مربوط به خرید را پیگیری کند .

در مورد امور رفاهی قرار شد از محل نیم درصد در صورت باقیماندن اعتبار جهت امور رفاهی پرسنل اقدام شود

در مورد تقدیر از پرسنل در امر اعتبار بخشی مقرر شد پس از رایزنی با کرمان کارت هدیه جهت پرسنل تهیه گردد