دوشنبه ١٣٩٧/٣/٢٨    EN
 مدیر سیستم
  جلسه کمیته ورزش
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1394/11/16
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در این جلسه که با حضور مسولین و ورزشکاران فعال دانشکده مرکز بهداشت و بیمارستان برگزار شد تصمیمات مهمی در رابطه با افزایش فعالیت های ورزشی تیمی و همگانی گرفته شد
اعضای جلسه عبارتند از :دکتر نصرالله پور رئیس کمیته دکتر موقری دکتر فخرآبادی آقای اسلام لو مسوول ورزش و خانم زیدآبادی مسول ورزش بانوان  آقای حیدر پور آقای علیزاده خانم دکتر زهیری آقای آتشی پور خانم حیدرزاده