مدیر سیستم
  مسابقات تنیس روی میز بین بانوان دانشکده ، بیمارستان و مرکز بهداشت
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1395/01/01
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

  1. نفرات  برتر مسابقات تنیس روی میز بانوان
    1. مهری زیدآبادی از  بیمارستان امام رضا
    2. صدیقه تابشیان مرکز بهداشت
    3. مرضیه علی پور از بیمارستان امام رضا