مدیر سیستم
  امکان حضور رایگان پرسنل خانم در کلاس آموزشی
اضافه شده توسط :  مدیر سیستم      در تاریخ : 1396/01/03
ارسال این مطلب برای ایمیل دوستان :

در هفته بزرگداشت مقام زن با پیگیری نماینده امور بانوان دانشکده و همکاری ریاست محترم بیمارستان امکان حضور بانوان شاغل در بیمارستان در کلاس آموزشی فراهم گردید.